Složení:

Marek Potůček - basová kytara, zpěv

Miloš Kružej - zpěv

Pavel Fidek - kytara, zpěv

David Černý - kytara, zpěv

Radim Šulan - bicí, zpěv


Kontakt:

Ing. Miloš Kružej - mobil: 731 601 073